Student Visit:

University of Maryland,University of Colorado
Liyuan Qiu
2019-11-16-2019-11-26

CPS Fall Meeting 2019
Pengfei Wang
2019-09-19-2019-09-22

The International Conference on Emerging Quantum Technology
Wei Chang, Chang Li, Zidu Liu
2019-09-15-2019-09-20