Visiting Scholars

34.

Dr. Alioscia Hamma
Perimeter Institute for Theoretical Physics, Canada
2011-12-27 - 2011-12-30

33.

Dr. Giulio Chiribella
Perimeter Institute for Theoretical Physics, Canada
2011-12-27 - 2012-01-01

32.

Dr. Xiongfeng Ma
University of Toronto, Canada
2011-12-19 - 2011-12-30

31.

Dr. Xiaolong Deng
Leibniz Universität, Germany
2011-12-19 - 2011-12-23

30.

Haifeng Yang
Wuhan Institute of Physics and Mathematics, CAS
2011-12-18 - 2011-12-21

29.

Dr. Bing Qi
University of Toronto, Canada
2011-12-18 - 2011-12-22

28.

Dr. Ling Wang
University of Vienna
2011-12-14 - 2011-12-23

27.

Dr. Jacob Biamonte
National University of Singapore
2011-11-24 - 2011-11-30

26.

Dr. Ho-Tsang Ng
National Taiwan University
2011-11-23 - 2011-11-25

25.

Dr. Jungsang Kim
Duke University
2011-11-20 - 2011-11-22

24.

Dr. Zhangqi Yin
University of Science and Technology of China
2011-11-09 - 2011-12-01

23.

Dr. Hongchen Jiang
University of California, Santa Barbara
2011-10-31 - 2011-11-07

22.

Dr. Kwek Leong Chuan
National University of Singapore
2011-08-30 - 2011-08-30

21.

Chan Chui Theng
National University of Singapore
2011-08-30 - 2011-08-30

20.

Prof. Artur Ekert
National University of Singapore
2011-08-30 - 2011-08-30

19.

Prof. Lai Choy Heng
National University of Singapore
2011-08-30 - 2011-08-30

18.

Prof. Oh Choo Hiap
National University of Singapore
2011-08-30 - 2011-08-30

17.

Dr. Xiaosong Ma
The University of Vienna
2011-08-18 - 2011-08-31

16.

Prof. Shiliang Zhu
South China Normal University
2011-08-18 - 2011-08-22

15.

Dr. Yingmei Liu
Oklahoma State University, USA
2011-08-08 - 2011-08-11

14.

Dr. Ziyang Meng
Universität Stuttgart, Germany
2011-08-01 - 2011-08-11

13.

Dr. James Chin-wen Chou
National Institute of Standards and Technology, USA
2011-07-31 - 2011-08-02

12.

Dr. Liang Jiang
California Institute of Technology
2011-07-17 - 2011-08-01

11.

Dr. Zhengcheng Gu
University of California,Santa Barbara
2011-07-16 - 2011-08-05

10.

Dr. Chaoyang Lu
USTC
2011-07-11 - 2011-07-15

9.

Dr. Zhaohui Wei
NUS
2011-07-04 - 2011-07-10

8.

Dr. Robert Raussendorf
UBC, Canada
2011-06-28 - 2011-07-07

7.

Dr. Wei Yi
USTC
2011-06-26 - 2011-06-30

6.

Dr. Hongchen Jiang
Microsoft Station Q
2011-06-13 - 2011-07-13

5.

Dr. Hui Deng
University of Michigan
2011-06-09 - 2011-06-10

4.

Dr. James Chin-wen Chou
National Institute of Standards and Technology, USA
2011-05-23 - 2011-05-25

3.

Dr. Dzmitry Matsukevich
National University of Singapore
2011-05-22 - 2011-05-25

2.

Prof. Hai-Qing Lin
The Chinese University of Hong Kong
2011-04-27 - 2011-04-27

1.

Dr. Shengyu Zhang
CUHK
2011-04-20 - 2011-04-25