Visiting Scholars

16.

Post Doctor Xiao Yuan
University of Oxford
2018-12-31 - 2019-01-06

15.

Associate Professor Penghui Yao
Nanjing University
2018-12-23 - 2018-12-26

14.

Associate Research Fellow Changling Zou
University of Science and Technology of China
2018-12-13 - 2018-12-18

13.

Professor Dong Hyun Cho
Korea University
2018-12-03 - 2018-12-05

12.

Associate Professor Xiaopeng Li
Fudan University
2018-11-24 - 2018-11-27

11.

Postdoc Gangqiang Liu
University of Pittsburgh
2018-10-17 - 2018-10-19

10.

Zhuowei Zhou
Toronto quantum research Co.
2018-09-25 - 2018-09-28

9.

Postdoctoral Research Fellow Xun Gao
Harvard University
2018-08-13 - 2018-08-23

8.

Postdoc Tao Qin
Goethe University Frankfurt,Germany
2018-08-03 - 2018-08-27

7.

Postdoc Yichen Huang
Caltech
2018-07-04 - 2018-07-07

6.

Associate Research Fellow Changling Zou
University of Science and Technology of China
2018-07-04 - 2018-07-07

5.

Professor Pierre Dube
National Research Council of Canada
2018-06-30 - 2018-07-03

4.

Adrian Parra Rodriguez
University of the Basque Country
2018-05-19 - 2018-05-23

3.

Inigo Arrazola
University of the Basque Country
2018-05-19 - 2018-05-23

2.

Professor Youngtak Chough
Gwangju University
2018-03-15 - 2018-03-17

1.

Professor Yoon-Ho Kim
Pohang University of Science and Technology
2018-03-15 - 2018-03-17