Academic Visit

No. Participating Students Host/Conference Date
16 Jiajun Ma National Cheng Kung University, Taiwan 2015-12-10-2015-12-14
15 Jiajun Ma New Zealand 2015-11-30-2015-12-04
14 Xun Gao South University of Science and Technology of China 2015-11-28-2015-11-30
13 Xun Gao Aarhus University 2015-10-17-2015-10-24
12 Xiao Yuan Aarhus University 2015-10-17-2015-10-24
11 Hongyi Zhou Qcrypt 2015, Japan 2015-09-25-2015-10-03
10 Zhu Cao Trustworthy quantum information workshop-USA 2015-08-19-2015-08-27
9 Qi Zhao, Xiao Yuan IBM, USA & University of Michigan 2015-07-21-2015-08-20
8 Yuan Xu, Jiaxiu Han, Weiting Wang, Ke Liu Nanjing University 2015-07-01-2015-07-04
7 Dingshun Lv, Junhua Zhang, Shuoming An, Yangchao Shen National University of Defense Technology & Wuhan Institute of Physics and Mathm 2015-04-07-2015-04-11
6 Jiajun Ma University of Oxford 2015-04-02-2015-10-02
5 Yunfei Pu University of Michigan 2015-03-20-2015-04-05
4 Liyuan Qiu Oklahoma State University, USA 2015-02-01-2015-04-15
3 Zhen Zhang, Xiao Yuan University of Science and Technology of China, Chinese Academy of Sciences, CAS 2015-01-31-2015-02-10
2 Qi Zhao, Hongyi Zhou University of Science and Technology of China 2015-01-31-2015-02-02
1 Yuxiang Yang University of Sydney 2015-01-17-2015-01-24