Conferences

No. Participating Students Host/Conference Date
10 Tian Tian Quantum Optics IX Conference 2017-09-16-2017-09-23
9 Liyuan Qiu, Haoxiang Yang Quantum Optics IX Conference 2017-09-16-2017-09-23
8 Tian Tian Lisbon Training Workshop on Quantum Technologies in Space 2017-09-11-2017-09-14
7 Pei Zeng 量子控制与量子信息会议 2017-08-28-2017-09-01
6 Pei Zeng 量子密钥分发暑期学校 2017-08-21-2017-08-25
5 Zhenyu Liu,Ye Wang,Pengfei Wang,Junhua Zhang,Yao Lu NACTI 2017 2017-08-14-2017-08-18
4 Yangchao Shen ICOLS 2017 2017-07-02-2017-07-08
3 Qi Zhao,Hongyi Zhou TQC 2017 2017-06-14-2017-06-16
2 Mark Um,Shuaining Zhang,Wei Chang,Chang Li,Yanbin Yang,Haiyu Liang,Wengang Zhang,Xiaolong Ouyang,Xianzhi Huang,XinWang,Wenqian Lian DAMOP 2017 2017-06-05-2017-06-09
1 Fei Wang,Ling Hu,Weiting Wang,Yuan Xu APS March Meeting 2017 2017-03-13-2017-03-17